Persondatapolitik

Borg & Bigum - Persondatapolitik

Borg & Bigum Danmark A/S, Rørvang 10, 2620 Albertslund  -  www.borgbigum.com

cvr.nr.:  78520418

tlf.nr.:  7743 2000

e-mail: kundeservice@borgbigum.dk

Borg & Bigum’s behandling af persondata er indarbejdet i og understøtter de daglige funktioner og arbejdsrutiner i virksomheden på en kvalificeret, sikker og økonomisk måde.

Behandlingen af persondata udføres på en retmæssig og korrekt måde, således,

 • at indsamlede og registrerede persondata har et legitimt formål og er relevante i forhold til formålet samt begrænset til hvad formålet fordrer.
 • at registrerede og lagrede persondata er ajourførte i forhold til at kunne behandles korrekt og pålideligt, både manuelt og i IT-baseret form.
 • at indsamlede, registrerede og lagrede persondata beskyttes mod uvedkommende adgang, ulovlig behandling, hændeligt tab og misbrug mm.
 • at virksomhedens persondata ikke videresendes i modstrid med formålet og  kun kan udføres i overensstemmelse med gældende godkendelser og aftaler herom.
 • at registrerede og lagrede persondata slettes når de er uaktuelle i forhold til formålet eller fejlagtigt registreret eller lagret samt hvor der er fastsat bestemmelser og retningslinjer for sletning heraf.

Behandling af  Firmakunder’s personoplysninger.

a.  Formålet  udgør  e-Handel og forsendelse/levering af  Borg & Bigum’s produkter.

b.  Personoplysningerne omfatter:

     -   Firmakunden’s kontaktpersoner, incl. navn, telf.nr.  og e-mailadresse.

     -   Firmakunden’s personale vedr. aftalt  e-Handel  (B2B), incl. navn, privatadresse, tlf.nr. ,   produktvalg, 

         firmareference og  alternativ leveringsadresse.

cRetsgrundlaget for behandling af personoplysninger:

     -  udgør  behandling af personoplysninger , som  nødvendigt grundlag for at Borg & Bigum kan leve op til

        aftaler med Firmakunder og retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

d.  Personoplysningerne stammer fra:

     -  Firmakundens videregivelse heraf til Borg & Bigum og inddatering i den aftalte WEB-shop.

e.  Personoplysningerne kan videregives til:

     -  Borg & Bigum’s eksterne leverandører til f forsendelses-/levering af produkter samt til revision og

        myndigheder.

f.  Personoplysningerne opbevares:

     -  indeværende år + 5 år, hvis omfattet af bogføringslovgivningen

     -  efter aftale med Firmakunden eller automatisk efter 2 år.

Behandling af Privatkunder’s personoplysninger.

a.  Formålet  udgør  e-Handel og forsendelse/levering af  Borg & Bigum’s produkter.

b.  Personoplysningerne omfatter:

     -   Privatkunden’s persondata, incl. navn, privatadresse, tlf.nr. ,   produktkøb, og  betalingsoplys-

         ninger  samt alternativ leveringsadresse.

cRetsgrundlaget for behandling af personoplysninger:

     -  udgør  behandling af personoplysninger , som  nødvendigt grundlag for at Borg & Bigum kan leve op til

        aftaler med Privatkunder  og retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

d.  Personoplysningerne stammer fra:

     -  Privatkunder’s inddatering heraf i  Borg & Bigum’s WEB-shop..

e.  Personoplysningerne kan videregives til:

     -  Borg & Bigum’s eksterne leverandører til  forsendelses-/levering af produkter, samt til revision og

        myndigheder.

f.  Personoplysningerne opbevares:

     -  indeværende år + 5 år, hvis omfattet af bogføringslovgivningen

     -  ved Privatkunden’s oprettelse af ”Min Profil” som fastkunde slettes  persondata når profilen

        nedlægges eller som engangskunde slettes persondata med afslutning af e-Handlen.

Behandling af personoplysninger ved Kunder’s tilmelding til Borg & Bigum’s nyhedsbrev.

a.  Formålet  udgør  markedsføring af Borg & Bigum’s  produkter.

b.  Personoplysningerne omfatter:

     -   Kunden’s persondata, incl. navn, telf.nr.  og e-mailadresse samt dato for accept af tilmelding.

cRetsgrundlaget for behandling af personoplysninger:

     -  udgør  behandling af personoplysninger , baseret på samtykke fra Kunden  og retsgrundlaget

        er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

d.  Personoplysningerne stammer fra:

     -  Kunder’s inddatering heraf i  Borg & Bigum’s WEB-shop..

e.  Personoplysningerne kan videregives til:

     -  Borg & Bigum  videregiver ikke til andre dataansvarlige, men anvender ekstern  leverandører til  

       udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.

f.  Personoplysningerne opbevares:

     -  ved Kunden’s afmelding af Borg & Bigum’s nyhedsbrev slettes persondata senest efter 2 år eller 

        når Borg & Bigum ophører med udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.

En registreret person hos Borg & Bigum har ret til:

 • indsigt i egne persondata efter skriftlig anmodning til virksomheden.
 • ret til at få ajourført og berigtiget egne persondata.
 • ret til at slettet egne persondata med mindre andre bestemmelser mm. er  gældende.
 • ret til at tilbagekalde et givet samtykke til videre behandling af egne persondata med mindre andre bestemmelser mm. er gældende.
 • ret til indsigelse i visse tilfælde mod Borg & Bigum’s behandling af personoplysninger eller mov lovlig behandling af personoplysninger.
 • ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet) i visse tilfælde med modtagelse af egne personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få egne personoplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • ret til at klage til Datatilsynet om Borg & Bigum’s behandling af persondata  - www.datatilsynet.dk..

Borg & Bigum har i tilslutning til persondatapolitikken fastsat interne procedurer og retningslinier  for  personalets adgang til behandling af og beskyttelse af persondata, såvel i manuel som  IT-baseret form og gældende for hele Borg & Bigum’s virksomhed i Danmark.

B&B-version, 20. okt. 2019

 

Gå til vareoversigten »