Borg & Bigum - Persondatapolitik

Borg & Bigum B&B) er ansvarlig for enhver behandling og beskyttelse af persondata i virksomheden og dens afdelinger i Danmark, uanset om behandlingen foretages manuelt eller i IT-baseret form.

Borg & Bigum Danmark A/S, Rørvang 10, 2620 Albertslund  -  www.borgbigum.com

Cvr.nr.:  78520418

Tlf.nr.:  7743 2000

E-mail: kundeservice@borgbigum.dk

B&B’s behandling og beskyttelse af persondata er indarbejdet i og understøtter de daglige funktioner og arbejdsrutiner i virksomheden på en kvalificeret, sikker og økonomisk måde.

Behandlingen af persondata udføres på en retmæssig og korrekt måde, således,

 • at indsamlede og registrerede persondata har et legitimt formål og er relevante i forhold til formålet samt begrænset til hvad formålet fordrer.
 • at registrerede og lagrede persondata er ajourførte i forhold til at kunne behandles korrekt og pålideligt, både manuelt og i IT-baseret form.
 • at indsamlede, registrerede og lagrede persondata beskyttes mod uvedkommende adgang, ulovlig behandling, hændeligt tab og misbrug mm.
 • at virksomhedens persondata ikke videresendes i modstrid med formålet og må kun udføres i overensstemmelse med gældende godkendelser og aftaler herom.
 • at registrerede og lagrede persondata slettes når de er uaktuelle i forhold til formålet eller fejlagtigt registreret eller lagret samt hvor der er fastsat bestemmelser og retningslinjer for sletning heraf.

Behandling af Firmakunder’s personoplysninger.

 1. Formålet udgør e-Handel, incl. forsendelse/levering af produkter og ydelser.
 2. Personoplysningerne omfatter:

               -   Firmakunden’s kontaktpersoner, incl. navn, telf.nr.  og e-mailadresse.

               -  Firmakunden’s personale eller en af Firmakunden godkendt personkreds’s  aftalte  e-Handel ,

                  incl. navn, privatadresse, tlf.nr. ,  produktvalg, firmareference og  alternativ leveringsadresse

                  samt evt. betalingsoplysninger.

cRetsgrundlaget for behandling af personoplysninger:

     -  omfatter behandling af personoplysninger, som  nødvendigt grundlag for at B&B kan leve op til

        aftaler med Firmakunder og retsgrundlaget er databeskyttelsesloven, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018.       

     Personoplysningerne stammer fra:

     -  Firmakundens overførsel heraf til behandling og beskyttelse i B&B-regie

e.  Personoplysningerne kan videregives til:

     -  B&B’s eksterne leverandører alene til brug for forsendelse-/levering af produkter samt til revision og

        efterlevelse af gældende myndigshedkrav, jf. de til enhver tid gældende bestemmelser herfor.

f.  Personoplysningerne opbevares:

     -  indeværende år + 5 år, hvis omfattet af bogføringslovgivningen

     -  efter aftale med Firmakunden eller automatisk i 2 år efter afsluttet e-Handel.

Behandling af Privatkunder’s personoplysninger.

a.  Formålet udgør e-Handel og forsendelse/levering af B&B’s produkter.

b.  Personoplysningerne omfatter:

     -   Privatkunden’s persondata, incl. navn, privatadresse, tlf.nr. ,   produktkøb, og  betalingsoplys-

         ninger samt alternativ leveringsadresse.

cRetsgrundlaget for behandling af personoplysninger:

     -  omfatter behandling af personoplysninger , som  nødvendigt grundlag for at B&B kan leve op til

        aftaler med Privatkunder og gældende retsgrundlag herfor.

d.  Personoplysningerne stammer fra:

     -  Privatkunder’s inddatering heraf i  B&B’s WEB-shop..

e.  Personoplysningerne kan videregives til:

     -  B&B’s eksterne leverandører til forsendelses-/levering af produkter, samt til revision og

       Myndigheder, jf. gældende bestemmelser herfor.

f.  Personoplysningerne opbevares:

     -  indeværende år + 5 år, hvis omfattet af bogføringslovgivningen

     -  ved Privatkunden’s oprettelse af ”Min Profil”, som Privatkunde slettes persondata når profilen

        nedlægges eller som adhoc-kunde slettes persondata med afslutning af e-Handelen.

Behandling af personoplysninger ved Privatkunder’s tilmelding til B&B’s nyhedsbrev.

a.  Formålet udgør markedsføring af B&B’s  produkter.

b.  Personoplysningerne omfatter:

     -   Privatkunden’s persondata, incl. navn, telf.nr.  og e-mailadresse samt dato for accept af tilmelding.      

cRetsgrundlaget for behandling af personoplysninger:

     -  udgør behandling af personoplysninger med samtykke fra Privatkunden, jf. gældende retsgrundlag.

 d.  Personoplysningerne stammer fra:

     -  Privatkunden’s oplysning og registrering heraf til B&B.

e.  Personoplysningerne kan videregives til:

     -  B&B videregiver ikke til andre dataansvarlige, men anvender eksterne leverandører til  

       udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.

f.  Personoplysningerne opbevares:

     -  ved Privatkunden’s afmelding af B&B’s nyhedsbrev slettes persondata senest efter 2 år eller 

        når B&B ophører med udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.

En registreret person hos B&B har ret til:

 • indsigt i egne persondata efter skriftlig anmodning til virksomheden.
 • ret til at få ajourført og berigtiget egne persondata.
 • ret til at slettet egne persondata med mindre andre bestemmelser mm. er gældende.
 • ret til at tilbagekalde et givet samtykke til videre behandling af egne persondata med mindre andre bestemmelser mm. er gældende.
 • ret til indsigelse i visse tilfælde mod B&B’s behandling af personoplysninger eller om lovlig behandling af personoplysninger.
 • ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet) i visse tilfælde med modtagelse af egne personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få egne personoplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • ret til at klage til Datatilsynet om B&B’s behandling og beskyttelse af persondata - mailadresse: www.datatilsynet.dk

B&B har i tilslutning til persondatapolitikken fastsat interne procedurer og retningslinjer for personalets adgang til behandling af og beskyttelse af persondata, såvel i manuel som i IT-baseret form og gældende for hele B&B’s virksomhed i Danmark.

B&B kan anvende eksterne leverandører mm. til behandling og beskyttelse af persondata, jf. indgåede databehandlingsaftaler herom.

B&B-version, 16. marts 2021

Gå til vareoversigten »